Stacks Image 200
3d Modellen en Illustraties
Stacks Image 206
3d Models and Illustrations
De term 3d- illustratie is misschien wat verwarrend, vermits we op het scherm ( of in druk ) gewoon een twee- dimentionele afbeelding te zien krijgen.

De afbeelding zelf wordt wel opgebouwd in een programma waarbij in de ( virtuele ) 3d- ruimte gewerkt wordt en we dus hoogte, breedte en diepte hebben ( X,Y en Z).
Door in die 3d- ruimte punten ( vertex points ) te plaatsen die we dan verbinden, krijgen we vlakjes ( polygons ). Een polygon heeft minimaal 3 zijden, maar het beste resultaat krijgen we wel met vierhoeken.
Als we nu meerdere polygons verbinden, kunnen we een object maken.

We kunnen dit nog het beste vergelijken met een kippengaas dat in een bepaalde vorm gezet wordt.

De vlakjes kunnen we nu voorzien van een bepaalde kleur of textuur en door toevoeging van een belichting, kunnen we hiermee een al of niet realistisch weergave verkrijgen.
The term 3d- illustration might seem somewhat confusing, since onscreen ( or in print ), we see an image in only two dimensions.

The image though, is built in an application where we work in ( a virtual ) 3d- space and have height, width and depth ( X, Y and Z ).
By placing points ( vertex points ) in this 3d- space and connecting them, we get planes ( polygons ). A polygon needs 3 sides at least, but best results are achieved by using quads.
Now if we connect several of these polygons into a mesh, we can create 3d- objects.

This mesh can be seen as some sort of chicken wire we can bend and stretch to create an object.

Now we can also put some colour or texture on these planes and by adding some kind of lighting to our scene, we can build a realistic representation.
Hieronder zie je een voorbeeld met zeven polygons die samen een object vormen, een kleur krijgen en tot slot ook een belichting met schaduw.
Below, you can see an object created using seven polygons. Next image shows this same object in colour, and at far right, I added some lighting and shadow .
Stacks Image 198
We zouden zulke eenvoudige afbeelding natuurlijk ook gewoon in twee dimensies kunnen tekenen, maar de voordelen van een in 3d opgemaakte illustratie zijn wel aanzienlijk.

Zo kunnen we het object draaien of vervormen, de belichting en kleur wijzigen en objecten toevoegen.
Bij een illustratie in 2d zouden we dus vaak opnieuw moeten beginnen indien we iets willen veranderen terwijl 3d- objecten ook steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden om nieuwe illustraties te maken.
Ook animatie is perfect mogelijk, dus worden de mogelijkheden vrijwel onbeperkt...

Om ons « kippengaas » nu verder te verfijnen, kunnen we de polygons nog onderverdelen, waardoor de vormen vloeiender worden.
De vertex points kunnen ook steeds nog verplaatst worden langs de X, Y of Z as om het model aan te passen, zodat we de gewenste vorm als het ware gaan boetseren tot het eindresultaat en het ietwat kunnen vergelijken met het vectortekenen in
2d- illustraties.

Ook kunnen we de textuur een glans of transparantie geven om uiteindelijk zowat alles te creëren wat we willen.
Als het 3d-model en de omgeving klaar zijn, kunnen we het geheel renderen tot een 2d afbeelding (of animatie) en het resultaat nadien eventueel nog in een 2d- programma bewerken .
Now such a simple illustration as the one above could easily be drawn in 2d of course, but there' s a lot of advantage in using 3d for illustration.

3D objects can be rotated, skewed, moved, modified, etc and we can change lighting and colour on the fly.
Also very useful, is that we can reuse 3d objects over and over again...
When using 2d, we could end up starting all over again if we need to change some major component of our drawing, while a 3d scene allows us to change any part of our scene without starting all over again.
Most 3d applications are suitable for animation as well, what expands our toolbox tremendously.

Now to fine-tune our « chicken wire », we can subdivide the polygons to get smoother or more detailed shapes.
The individual vertex points can be moved to alter the object like if we are moulding clay or drawing vectorshapes as in
2d- illustrations

We can also change texture, reflection or transparency to create almost anything we want.
If a 3d model and its environment are finished, we can render it all into a 2d- illustration (or animation) and - if needed - manipulate it in a 2d- application.
Stacks Image 235
3D programma' s zijn zeer geschikt voor het maken van technische illustraties, maar ook voor het modelleren van mensen, dieren en landschappen.
De huidige software is ondertussen zo geavanceerd, dat eigenlijk niets meer onmogelijk is om te maken.
Denken we daarbij maar aan de vele animatiefilms, de special effects in films en het merendeel van de reclamefilmpjes die we dagelijks op TV of in de bioscoop kunnen zien.
Ook in boeken, reclamefolders en tijdschriften wordt zeer vaak 3d toegepast - vaak ook in combinatie met foto' s en 2d tekeningen.

Het grote voordeel van 3d is dus dat we realistische voorstellingen kunnen maken van producten of situaties die ( nog ) niet bestaan en ze bijvoorbeeld in foto of film kunnen inwerken.

Ikzelf beperk me hoofdzakelijk tot stilstaand beeld en doe vooral aan product- visualisatie.
Ook voor het maken van 3d- modellen kan u bij mij terecht.
Voorbeelden van mijn werk kan u in m’ n
3d Portfolio bekijken.
3D applications are suitable for the creation of technical illustrations, but can also be used to model humans, animals or entire landscapes.
Improvements in software development these days has made it possible to create almost anything you like.
Cartoon animations, special effects in movies and lots of computer- animated commercials on TV, prove this well enough.

In books, magazines and flyers too, 3d is used extensively - usually combined with photographs and 2d illustrations.

The big advantage of 3d is, that we can create realistic representations of products or situations that do not ( yet ) exist, for use in photos or movies.


I mainly do illustrations instead of animations for product visualisation.
You can contact me for the creation of 3d models too.

Examples of this can be seen in my
3d Portfolio
Stacks Image 239
Sommige van mijn 3d modellen kan je terugvinden op onderstaande webpagina:
Some of my 3d models can be found at the webpage below:
Stacks Image 254